Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych

Prowadzony jest w kilkuosobowych grupach. Dotyczy głównie celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą lub grupą. Na treningu uczestnicy dowiadują się jak umiejętnie nawiązywać kontakty i komunikować się z innymi osobami, jak radzić sobie w konstruktywny sposób w sytuacjach konfliktowych, rozpoznawać i eliminować grupy o negatywnym wpływie. Dąży się do rozwoju takich cech jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji. Prowadzone są pogadanki na temat agresji oraz ćwiczy się umiejętność zastępowania jej, przygotowuje do podjęcia pracy, kształtuje osobowość i zachowania. Pomaga się uczestnikom przy wypełnianiu dokumentów, wniosków oraz umawiać się na wizyty i konsultacje lekarskie.

Trening samoobsługowy i budżetowy

Ma na celu kształtowanie umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu. W ramach treningu uczestnicy uczą się wykonywania podstawowych prac domowych tj. sprzątanie, zmywanie, zamiatanie itp.. Poznają obsługę sprzętu AGD oraz zasady zdrowego żywienia i przestrzegania higieny w kuchni. Uczą się orientacji w cenach, samodzielnego planowania wydatków, adekwatnego i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, racjonalnego wydawania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem oraz załatwiania spraw w instytucjach i urzędach. Zapoznają się z podstawowymi zasadami postępowania w sytuacjach trudnych. W ramach treningu podtrzymywane są również podstawowe umiejętności szkolne tj. czytanie, pisanie i liczenie.

Trening zaradności życiowej

Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do codziennego i samodzielnego życia. Poruszane na treningu tematy dotyczą głównie rozwijania umiejętności samodzielnego ubierania się i dbałości o ubiór, kształtowania umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach publicznych, rozwijania umiejętności samodzielnego poruszania się, porozumiewania i prowadzenia rozmowy, orientacji w czasie i przestrzeni, sterowania swoim zachowaniem. Uczestnicy uczą się wykonywania podstawowych prac domowych, dbania o własne zdrowie i wygląd zewnętrzny.

Trening higieniczny

W ramach treningu higienicznego uczestnicy kształtują nawyk codziennego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy mają możliwość zapoznania się i skorzystania z kosmetyków do pielęgnacji ciała i głowy. Uczą się obsługi pralki, poznają środki czystościowe używane do prania odzieży. Uczą się posługiwać żelazkiem, dobierają odpowiednią temperaturę prasowania, uczą się składać uprasowane ubrania. Zapoznają się z podstawowymi lekami wykorzystywanymi w domowej apteczce, nabywają umiejętność oczyszczania i opatrywania lekkich skaleczeń, uczą się bandażowania poszczególnych części ciała. Podczas tych zajęć uczestnicy uczą się radzenia sobie w nagłych wypadkach oraz zapoznają się z podstawowymi zasadami bhp.

Trening spędzania czasu wolnego

Polega przede wszystkim na umożliwieniu uczestnikom rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań poprzez czytelnictwo, oglądanie wybranych filmów i programów, kino, teatr, muzykę, poprzez wspólne wycieczki, spotkania integracyjne, imprezy kulturalne W ramach zajęć popołudniowych odbywa się muzykoterapia, biblioterapia, bajkoterapia, relaksacja, gimnastyka, zajęcia edukacyjne, gry planszowe, spacery, zajęcia teatralne.