Zajęcia prowadzone przez psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy mają charakter regularnych spotkań indywidualnych z uczestnikami. Terapia indywidualna obejmuje: pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów, pracę na emocjach, ćwiczenie procesów poznawczo- orientacyjnych (pamięć, uwaga, spostrzeganie), ćwiczenie umiejętności społecznych, badanie poziomu inteligencji, rozwoju społecznego, relacji w rodzinie za pomocą standardowych technik diagnostycznych. W sytuacjach tego wymagających wprowadzana jest także psychoterapia (dialog terapeutyczny, rysunek psychoterapeutyczny, sterowane wyobrażenia). Prowadzone się pogadanki dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pracuje się z rodziną, odbywają się indywidualne spotkania z rodzicami.

Dodatkowo w ramach terapii prowadzi się również zajęcia w postaci zabaw i gier integracyjnych, psychogimnastykę, zajęcia rozwoju twórczego, relaksację, trening asertywności, bajkoterapię, muzykoterapię.