Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach jest wsparcie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz ich rodzin. Ośrodek powstał w 2019 roku i posiada 45 miejsc terapeutycznych. Formami wsparcia są między innymi treningi, terapia zajęciowa, zajęcia psychologiczne.

Podczas treningów uczestnicy nabywają umiejętności potrzebne im w codziennym życiu takie jak gotowanie, zdrowe odżywianie, sprzątanie, dbanie o higienę i schludny wygląd.

Terapia zajęciowa to druga forma pracy w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W ŚDS w Pęcherach funkcjonuje 6 pracowni tematycznych: artystyczna, rzemiosła, muzyczno-teatralna, kulinarna, ogrodnicza, komputerowa. W ramach zajęć w wyżej wymienionych pracowniach uczestnicy rozwijają swoje umiejętności przydatne w życiu codziennym oraz zdolności artystyczne. Jest to również forma przygotowania do przejścia do WTZ lub znalezienia pracy. Uczestnicy uczą się utrzymywania porządku na stanowisku pracy, obowiązkowości oraz zachowywania zasad BHP.

Pozostałe projekty wspierające w ŚDS to:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Fizjoterapia dla osób mieszkających w Gminie Piaseczno lub kwalifikujących się do fizjoterapii domowej w ramach NFZ,
  • Zajęcia z trenerem pracy.
  • Uczestnictwo w wydarzeniach w ramach integracji społecznych.