ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
tel/fax: /22/ 759 22 08
e-mail: sds@ksnaw.pl

 Konto:
BANK PEKAO SA O/ Grodzisk Mazowiecki
18124063481111000051261885

Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW
w Podkowie Leśnej

TERAPIA ZAJĘCIOWA

NASZE PROJEKTY

RĘKODZIEŁO
NASZE PRACE KTÓRE MOZESZ ZABRAĆ DO DOMU

zapraszamy do wspierania

IMPREZY KULTURALNE

WYDARZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa Leśna

ul. Błońska 46/48
Podkowa Leśna

 

ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
tel/fax: /22/ 759 22 08
e-mail: sds@ksnaw.pl

Konto:
BANK PEKAO SA O/ Grodzisk Mazowiecki
18124063481111000051261885

 

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY