Program pracowni artystycznej jest dość szeroki i obejmuje różnorodne techniki plastyczne. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników. Realizowane zadania umożliwiają uczestnikom rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy i sprawność manualną, kształtują poczucie piękna i estetyki. 

Zajęcia mają na celu pomóc podopiecznym poznać siebie i własne emocje, poprzez sztukę, która jest istotnym środkiem ekspresji i pozwala wyrażać własne pragnienia, potrzeby, przeżycia. Uczestnictwo w zajęciach wpływa korzystnie na wzrost samooceny, pozwala poznać wartość pracy i doskonali umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia w pracowni artystycznej polegają na urozmaiceniu pracy poprzez wprowadzenie różnych technik plastycznych oraz różnych sposobów wykorzystania ich w sztuce tj.: malowanie na szkle, porcelanie, deskach, korze, pleksie, płótnie, folii przy użyciu odpowiednich farb, praca z obróbką papieru, modelowanie w plastelinie i masie papierowej; rzeźbienie w masie solnej; wycinanie i wydzieranie; praca z pastelami suchymi i olejnymi; decoupage; praca w sznurku, prace przy zastosowaniu takich urządzeń jak gilotyna, bindownica, laminarka, a także przy użyciu noża introligatorskiego, wyszywanie i haftowanie różnymi ściegami.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać struktury materiału, a także nabywają umiejętność systematyczności i odpowiedzialności za powierzone im zadanie.

Pracownia artystyczna współpracuje z innymi pracowniami dzięki czemu powstają niepowtarzalne prace o ciekawej i różnorodnej tematyce.

Prace wykonane przez uczestników wykorzystywane są między innymi do dekoracji domu, w formie prezentów, a także biorą udział w różnych konkursach, kiermaszach i wystawach.