Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW
ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
tel/fax: /22/ 759 22 08
e-mail: sds@ksnaw.pl
www.sds.ksnaw.pl
 
Kierownik ŚDS KSN AW:

Agnieszka Bobras
tel. 22 759 22 08 lub 512 375 069
 

Konto:
BANK PEKAO SA O/ Grodzisk Mazowiecki
18124063481111000051261885